Peter Korzilius: “Jaarlijks terugkerende evenementen en een betere graadverdeling”

Sybren Vis: “grootschaliger ledenwerfacties”

In deze rubriek, speciaal voor onze nieuwsbrief, stellen we ieder kwartaal aan een speler van een Nederlandse Doedelzakband de vraag wat hij of zij zou doen als je een jaar lang Minister van Doedelzaken bent; wat wordt het belangrijkste actiepunt? Waar richt je je op?...