Ministerie van Doedelzaken

Over ons

Het Team

Kees Westerkamp

Oprichter Stichting Scotscorner

Kees Westerkamp (1966) is geen onbekende in de (inter)nationale doedelzakwereld. In zijn muzikale carrière is hij zowel lid geweest van HaFaBra-orkesten als doedelzakverenigingen, heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed en bands of gelegenheidsformaties opgericht.

Zijn kracht is het verbinden van mensen en het initiëren van nieuwe initiatieven. Hij combineert zijn voorliefde voor Schotland, blaasmuziek, kilts en geschiedenis in zijn activiteiten voor het Ministerie van Doedelzaken als researcher en schrijver.

Rob Mellink

Content Creator

Rob Mellink (1993) is sinds 2006 actief in de Nederlandse doedelzakwereld en is meerdere jaren actief geweest in verschillende commissies, het bestuur en bekleedde hij de functie van bandmanager.

Zijn kracht is het organiseren en structureren van werkprocessen, het ontwerpen van (digitale) media en het bedenken van creatieve concepten. Hij combineert zijn voorliefde voor Schotland, tartans en kilts, geschiedenis en pipe bands in zijn activiteiten voor het Ministerie van Doedelzaken als content creator.

Ministerie van Doedelzaken

Het Ministerie van Doedelzaken is hét online informatiecentrum voor geïnteresseerden in Nederlandse doedelzakbands, doedelzakmuziek (bagpipe music) en Schots drummen (highland drumming). We richten ons ook op de Schotse cultuur met daarin de kilt, de tartan en (muziek-)geschiedenis.

Het concept voor Ministerie van Doedelzaken is ontstaan in 2016 als een initiatief van enkele leden van Nederlandse doedelzakbands (pipe bands) en gelanceerd in het najaar van 2018. Ministerie van Doedelzaken is een non-profit organisatie.

Onze missie luidt: Het Ministerie van Doedelzaken onderzoekt, informeert, adviseert en publiceert over actuele zaken en achtergronden in de (inter)nationale doedelzakwereld.

We richten ons op twee doelgroepen, namelijk:

  • Niet-leden van doedelzakbands die geïnteresseerd zijn in dit type muziekverenigingen, muziek en de bijbehorende cultuur
  • Leden en ex-leden van doedelzakbands

Onze producten zijn nieuwsberichten, bandportretten, speciale uitgaven (zoals een Event Guide Scotland), historische artikelen en visualisaties. We schrijven in het Nederlands, met uitzondering van onze Engelstalige Twitterfeed.

Het woordgrapje ‘doedelzaken’ en daarbij een kwinkslag naar een ministerie moge duidelijk zijn. We zijn geen officiële instantie, alhoewel het streven is om eind 2020 de status van een stichting te regelen. Wij doen de activiteiten voor het Ministerie van Doedelzaken naast ons dagelijks werk als een soort hobby.

Wij onderzoeken en informeren. Dit betekent dat onze werkwijze primair bestaat uit onderzoek doen zoals literatuuronderzoek, deskresearch en marktonderzoek. We streven zoveel mogelijk naar een kritische bronnenselectie, een optimale bronvermelding, originaliteit, eigen geschreven stukken en het plaatsen van beeldmateriaal waarvan de maker en oorsprong bekend is. Bij twijfel over informatie raadplegen wij experts en onze adviseurs.

Het Ministerie van Doedelzaken heeft een groot netwerk dat bestaat uit (ex)leden van doedelzakbands, leden uit de Nederlandse HaFaBra-sector en adviseurs uit andere vakgebieden. Onze vaste adviseurs zijn Heiko Messerschmidt (huisfotograaf en financieel adviseur), Bart Jan Hoekman (whiskykenner en adviseur op het gebied van websitebouw, content management, SEO en cybercrime) en Anja Stuiver (correcties).