Pipe Bands – Jeannie Campbell

Pipe Bands – Jeannie Campbell

Geschiedenis pipe bands in boekvorm Het was even schrikken toen het in Edinburgh bestelde geschiedenisboek ‘Pipe Bands’ van Jeannie Campbell MBE binnenkwam. Het was mij bekend dat het boekwerk met 850 pagina’s niet bepaald tot ‘bedlectuur’ gerekend kan worden, maar...
NOvDB moet zichzelf opnieuw uitvinden

NOvDB moet zichzelf opnieuw uitvinden

Het gaat niet goed met de NOvDB. Wie zegt u? De NOvDB staat voor Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands (volgens de Kamer van Koophandel officieel: Organisatie van Doedelzakbands in Nederland). De organisatie is opgericht op 12 juni 1979 en volgens de statuten van...
Yentl Schattevoet: “we mogen trots zijn op onze doedelzakcultuur”

Sybren Vis: “grootschaliger ledenwerfacties”

In deze rubriek, speciaal voor onze nieuwsbrief, stellen we ieder kwartaal aan een speler van een Nederlandse Doedelzakband de vraag wat hij of zij zou doen als je een jaar lang Minister van Doedelzaken bent; wat wordt het belangrijkste actiepunt? Waar richt je je op?...
NOvDB moet zichzelf opnieuw uitvinden

Naar het conservatorium!

De Nederlandse muzieksector, en in het bijzonder die van de Schotse doedelzakken, werd even opgeschrikt. Het begon als een nieuwsbericht in de lokale media, maar haalde binnen enkele dagen de nationale pers. Ik heb het over het nieuws van begin september dat ArtEZ...