Ministerie van Doedelzaken

Nieuws

KB start archivering website Ministerie van Doedelzaken

7 januari 2022

Geschreven door: Kees

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is begonnen met de archivering van de website van het Ministerie van Doedelzaken. Dit is onderdeel van een project dat in 2007 startte en tot doel heeft om een aantal Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek. Het gaat hierbij om pagina’s die een “representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet”. Alle artikelen, bandportretten en specials op onze website worden geïndexeerd en zijn uiteindelijk te raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek voor onderzoekers, journalisten en andere geïnteresseerden.

De hoeveelheid informatie op het internet over de Nederlandse samenleving, cultuur en geschiedenis is sinds het officiële ontstaan van het world wide web in 1991 enorm toegenomen. De eerste Nederlandse website was die van het internationale onderzoeksinstituut Nikhef in Amsterdam in 1992. Het was ook de derde website ter wereld. In het voorjaar van 1993 telde het world wide web nog maar 50 websites. Dit veranderde met de komst van de Mosaic, de eerste grafische webbrowser. Voortaan konden afbeeldingen worden opgenomen in de tekst en bekeken worden. In 2021 waren er zo’n 1,83 miljard websites. Het aantal Nederlandse websites bedroeg, volgens de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), eind 2021 iets meer dan 6,2 miljoen. Twintig jaar geleden, eind 2001, waren dat er een kleine 685.000.

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is de nationale bibliotheek van ons land. De organisatie is opgericht in 1798 en draagt sinds 1806 de naam Koninklijke Bibliotheek. “Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet”, aldus het schrijven dat het Ministerie van Doedelzaken ontving als aankondiging van het voornemen om de Ministerie-website te archiveren. Een belangrijke mijlpaal voor de Nederlandse geschiedschrijving over doedelzakbands in ons land.

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, 2009.
Foto: Koninklijke Bibliotheek

In juni 2020 publiceerden we een column over het bewaren van informatie en met name de geschiedschrijving van de Nederlandse doedelzakwereld: “In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is wat je op het internet publiceert niet voor eeuwig. Veel informatie, zoals foto’s, video’s en andere documenten, zijn alweer verdwenen en daarmee niet meer beschikbaar voor het nageslacht”. Het toegenomen internetgebruik en vooral ook de deelname aan sociale media platformen biedt vooralsnog geen uitkomst: “Want ondanks de gigantische digitaliseringsgolf van de afgelopen 30 jaar, de enorme toename aan websites en sociale media gevuld met foto’s, video’s, discussiebijdragen en andere informatie, steven we af op een enorm probleem als het gaat om de archivering van het verenigingsleven. Is het straks nog wel mogelijk om de historie van Nederlandse doedelzakbands, haar leden, de optredens etc. te raadplegen? Zitten we niet gevangen in het fuik van sociale media waarbij nieuwe digitale groepen even snel weer verdwijnen als ze ontstaan zijn? Ik zie mensen veel energie steken in het online plaatsen van foto’s, video’s en tekstuele bijdragen. Maar wie garandeert dat die informatie morgen, volgend jaar of over vijftig jaar nog bestaat?”

Leeszaal Koninklijke Bibliotheek, 2009.
Foto: Koninklijke Bibliotheek

In 2007 startte de Koninklijke Bibliotheek met het archiveren van een aantal Nederlandse websites. “Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is” aldus Lucinda Jones, Hoofd Collecties Koninklijke Bibliotheek in een e-mail aan het Ministerie van Doedelzaken van afgelopen december.

Het webarchief van de Koninklijke Bibliotheek bevatte in september van afgelopen jaar 21.000 websites met in totaal circa 37 terabyte aan data. Onderdeel van het webarchief is ook een collectie aan persoonlijke webpagina’s die bij internetprovider XS4all gehost waren. Eind jaren negentig ontstond de website die de voorloper van het Ministerie van Doedelzaken mag worden genoemd. De website Scotscorner, gehost door XS4all, bevatte informatie over doedelzakmuziek en werd enkele jaren bijgehouden. Sinds voorjaar 2020 bevindt deze website zich ook in het webarchief van de Koninklijke Bibliotheek. Met de toevoeging van de website van het Ministerie van Doedelzaken aan het webarchief van de KB is informatie uit de Nederlandse doedelzaksector, inclusief de bands, hun activiteiten en haar vertegenwoordigers, voor de toekomst veilig gesteld. Daarmee wordt het in de toekomst mogelijk voor onderzoekers, journalisten en andere geïnteresseerden om alle artikelen, bandportretten en specials op onze website te raadplegen en te gebruiken voor nieuwe publicaties en wellicht ook voor tentoonstellingen.

Het webarchief van de Koninklijke Bibliotheek is te raadplegen in Den Haag. Op termijn wordt het webarchief ook online aangeboden.

Een pagina van de website Scotscorner zoals deze op 29 juni 2004 is achtergelaten op het World Wide Web

© Ministerie van Doedelzaken

ander nieuws…

Inter Scaldis scoort goed in Kerkdriel

Inter Scaldis scoort goed in Kerkdriel

Tijdens de jaarlijkse miniband- en solocompetities op zaterdag 23 maart in Kerkdriel, sleepte Inter Scaldis Pipes and Drums de meeste prijzen binnen. Grote winnaar bij de solowedstijden was piper Martijn Selier.

Competitie Kerkdriel op één dag!

Competitie Kerkdriel op één dag!

Op zaterdag 23 maart vinden de jaarlijkse miniband- en solocompetities plaats georganiseerd door de Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands (NOvDB). Er doen zes doedelzakbands mee uit Nederland en België. Daarnaast zijn er verschillende solisten in dertien onderdelen piping en drumming.

International Bagpipe Day 2024

International Bagpipe Day 2024

10 maart is International Bagpipe Day waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor alle vormen van de doedelzak. De Schotse doedelzak werd in de afgelopen decennia bespeeld op bijzondere locaties en tijdens gekke acties. Ministerie van Doedelzaken heeft drie opvallende momenten uitgezocht.