Ministerie van Doedelzaken

Nieuws

Deel bestuur stapt op, nieuwe koers NOvDB

7 juli 2024

Geschreven door: Rob

De Nederlandse Organsatie van Doedelzakbands (NOvDB) heeft een succesvolle workshop georganiseerd waar leden en andere geïnteresseerden een verdere invulling hebben gegeven aan de nieuwe koers. De in januari opgezette klankbordgroep gaat samen met enkele leden het resultaat van zaterdag verder uitwerken. Het beleidsplan van de vereniging, dat op dringend verzoek van de leden eerder dit jaar is opgezet, kan nu worden verduidelijkt met concrete actiepunten en plannen. Eind november moet dat plan definitief zijn, wanneer het wordt gepresenteerd  tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Een deel van het huidige bestuur gaat dit niet meer meemaken. Voorzitter Sybren Vis en zijn penningmeester en secretaris maakten zaterdag hun vertrek bekend.

Zaterdag 6 juli is er in Kortenhoef, nabij Hilversum, een nieuwe opzet gemaakt voor de NOvDB tijdens een workshop. De bijeenkomst, onder het motto ‘Samen meer NOvDB’, was opgezet door het bestuur en de klankbordgroep. De klankbordgroep is in het leven geroepen na het kritiek op de NOvDB tijdens de ALV eerder dit jaar. Het in die ALV voorgestelde beleidsplan werd door de leden afgewezen en er werd geëist dat er op bepaalde punten bestuurlijke verbetering zou komen. Het beleidsplan zou namelijk weinig concreet zijn. Zo ontbrak het aan focus op thema’s als ledenwerving, missie en visie.
Basis voor het beleidsplan was de in 2023 gehouden enquête onder de aangesloten verenigingen. Punten die daaruit naar voren kwamen waren onder andere promotie van doedelzakmuziek, zichtbaarheid van de NOvDB op evenementen, de organisatie van opleiding en diplomering en het oprichten van een platform voor de informatie- en kennisuitwisseling. Door middel van een workshop kon het bestuur en de klankbordgroep informatie inwinnen over hoe de leden en andere geïnteresseerden daar invulling aan willen geven.  

Er waren afgevaardigden van acht doedelzakbands. Zowel leden van de NOvDB als niet-leden, die graag willen meewerken aan een nieuwe toekomst. De klankbordgroep, bestaande uit drie leden van The City of Apeldoorn Pipes and Drum, The Clan MacBeth Pipe Band en The Highland Regiment Pipes and Drums, kijken terug op een geslaagde ochtend. Kees Westerkamp, afgevaardigde van The Clan MacBeth Pipe Band: “Het was een succesvolle ochtend. Onder leiding van Bart van der Meij van Pulsar Partners hebben we in verschillende groepjes zitten sparren over vier verschillende thema’s. Het grote voordeel van deze opzet is dat de leden echt samen konden bepalen wat de nieuwe koers en bijbehorende activiteiten worden. De enquête was een eerste opzet en daar hebben we hier meer invulling aan gegeven. We hebben goede input uit de workshop kunnen halen waar de leden straks samen met het nieuwe bestuur aan kunnen werken”. De klankbordgroep gaat nu samen met een opgestelde werkgroep de plannen en ideeën samenvatten en presenteren op de aankomende buitengewone algemene ledenvergadering die eind november wordt gehouden.

Tijdens die buitengewone algemene ledenvergadering zal ook moeten worden besproken hoe het bestuurtechnisch verder moet. Naar aanleiding van de aanhoudende kritiek, gezondheidsklachten en persoonlijke omstandigheden hebben de secretaris, penningmeester en voorzitter besloten hun bestuursfunctie neer te leggen. De functie van secretaris is per direct vacant, de penningmeester en voorzitter blijven hun functie tot de overdracht zo goed als mogelijk uitvoeren. Tot die tijd neemt de klankbordgroep, in samenwerking met de (oud)bestuursleden, de regie over en hoopt zij op de buitengewone algemene ledenvergadering een nieuw bestuur te verkiezen. Het bestuur kan dan samen met de leden deze nieuwe weg inslaan, waar zaterdag de basis voor is gelegd.

Leden en geïnteresseerden werken samen aan een invulling van de nieuwe koers van de NOvDB.

© Ministerie van Doedelzaken

ander nieuws…

Nederlandse drummer bij Basel Tattoo

Nederlandse drummer bij Basel Tattoo

De Nederlandse Kimberly Terburg doet dit jaar mee met de Basel Tattoo. Met haar oude pipe band uit Zuid-Afrika speelt de Groningse mee als tenor drummer.

HMPD speelt tweemaal tijdens Vierdaagse

HMPD speelt tweemaal tijdens Vierdaagse

De Holland Massed Pipes and Drums speelt dit jaar tweemaal tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Naast de intocht op de laatste wandeldag (vrijdag) over de Via Gladiola, speelt de doedelzakband ook tijdens de zogenaamde Vlaggenparade op zondagmiddag.

Opnieuw Nederlandse deelname aan Tattoo

Opnieuw Nederlandse deelname aan Tattoo

Opnieuw zijn dit jaar twee Nederlandse muzikanten door de selectie gekomen om mee te doen aan wellicht de meest bekende taptoe ter wereld. Viktor Kuppens (Dutch Pipes and Drums) en Serge Tulen (Inter Scaldis Pipes and Drums) reizen binnenkort naar Schotland. Ministerie van Doedelzaken sprak met Serge.