Ministerie van Doedelzaken

Nieuws

Murray’s eerste Regimental Dinner

4 oktober 2021

Geschreven door: Kees

Op 2 oktober organiseerde Murray’s Regiment Pipes and Drums haar eerste ‘regimental dinner’. Tijdens de avond vol doedelzakmuziek en tradities werd Lord Jim Murray officieel als beschermheer geïnstalleerd. De band wil het diner een jaarlijks terugkerend evenement maken voor haar leden.

‘Schotse politie’

De band werd opgericht in 2013 en stond aanvankelijk bekend als Murrayfield’s Regiment Pipes and Drums maar veranderde onlangs de naam naar Murray’s Regiment Pipes and Drums omdat dit historisch beter past. De doedelzakband uit Roermond heeft een sterke band met de Slag bij Waterloo en heeft een historische binding met The 42nd (Royal Highland) Regiment of Foot, ook wel bekend als The Black Watch. Dit Schotse regiment werd opgericht als politie-eenheid voor de Schotse hooglanden. De bedoeling is dat het evenement voortaan wordt gehouden op of rond 18 juni, de datum waarop de Slag bij Waterloo plaatsvond.

Regimental Dinner 2021
Foto: Michelle Hendriks

Overtreders krijgen ludieke straf

Met een jaarlijks ‘regimental dinner’ wil de band een traditie inzetten die binnen Britse regimenten alom bekend is. Een ‘regimental dinner’ bestaat uit specifieke onderdelen zoals een gezamenlijke borrel, een diner van een aantal gangen en afsluitend een after-dinner party. De bijeenkomst bestaat daarnaast uit diverse toespraken en mensen worden bedankt voor hun inzet voor de band. De gangen van het diner worden onderbroken door doedelzakmuziek. Enkele bandleden hebben tijdens de avond een speciale functie. Zo zijn er de ‘president of the mess’ en de ‘toast master of sergeant of arms’. Een bijzondere rol is weggelegd voor de ‘master of fines’ die toe ziet op het naleven van de regels. Overtreders van de regels krijgen een ludieke straf opgelegd. Hiermee krijgt het ‘regimental dinner’ een luchtig karakter waarbij het doel is bandleden en genodigden dichter bij elkaar te brengen.

Uiteraard speelde doedelzakmuziek een belangrijke rol tijdens het eerste ‘regimental dinner’. Er was een zogenaamde ‘duty piper’ die op de doedelzak voor commando’s zorgde zoals de ‘5-minute call’ en de ‘15-minute call’. Pipe sergeant Markus Schmid verzorgde een recital of ook wel soloconcert genaamd.

Pipe sergant Markus Schmid tijdens het diner
Foto: Michelle Hendriks

Lord Murray wordt beschermheer

De eregast van de avond was Lord Jim Murray. Hij ontving van Murray’s Regiment Pipes and Drums een oorkonde waarmee hij officieel als beschermheer werd geïnstalleerd. De kersverse beschermheer schonk de band twee vaantjes en een zogenaamde ‘quaich’. Dit laatste voorwerp is een Schotse drinkschaal. Deze kan hout maar ook van zilver gemaakt zijn. De schaal, gevuld met whisky, wordt gebruikt om een toast uit te brengen. Zowel de vaantjes als de quaich zijn voorzien van de spreuk van de clan Murray.

Meer informatie op de website van Murray’s Regiment Pipes and Drums. Ministerie van Doedelzaken schreef eerder een bandportret over Murray’s Regiment Pipes and Drums.

Foto: Michelle Hendriks

© Ministerie van Doedelzaken

ander nieuws…

Kritiek ALV op NOvDB

Kritiek ALV op NOvDB

Veel kritiek tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands (NOvDB). Voorgenomen besluiten zijn opgeschort. Een klankbordgroep gaat adviseren.

Carrynette opent winkel op A-locatie

Carrynette opent winkel op A-locatie

Carrynette, leverancier van onder andere Schotse kleding, doedelzakken en sieraden heeft een winkel geopend in de binnenstad van Leeuwarden. Het bedrijf slaat een nieuwe weg in na een heroriëntatie op de bedrijfsactiviteiten. Ministerie van Doedelzaken sprak met eigenaar Sybren Vis.

In Memoriam: Peter Douglas van Gerven

In Memoriam: Peter Douglas van Gerven

Op 26 december overleed drum major Peter Douglas van Gerven. Hij was bijna 65 jaar lang lid van Dutch Pipes and Drums (voorheen De Scotjes) en als drum major en erelid hét boegbeeld van de vereniging.