Ministerie van Doedelzaken

Nieuws

Kritiek ALV op NOvDB

22 januari 2024

Geschreven door: Kees

Veel kritiek tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands in Kortenhoef op zaterdag 20 januari. Het beleidsplan werd niet aangenomen en ook de voorgestelde contributieverhoging is voorlopig van de baan. De leden willen op diverse punten verbetering zien. Een klankbordgroep bestaande uit drie leden gaat daarbij adviseren. De ALV wil voor de zomer van 2024 opnieuw bij elkaar komen en dan pas besluiten nemen.

Vertegenwoordigers van negen doedelzakbands, waarvan acht aangesloten, waren zaterdag 20 januari 2024 naar Kortenhoef afgereisd voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands (NOvDB). De koepelorganisatie is opgericht in 1979 met als doel het activeren en stimuleren van doedelzakbands in Nederland en het bevorderen van Schotse muziek. Veel leden van doedelzakbands kennen de NOvDB als organisator van competities. Voorheen werden er ook cursussen georganiseerd en werd er een informatiebulletin uitgegeven. Net als vorig jaar waren ook niet-leden welkom om mee te praten. Het bestuur had vooraf aan de vergadering een beleidsplan (inclusief resultaten van een enquête) rondgestuurd. Het beleidsplan had eigenlijk al besproken moeten zijn tijdens een Bijzondere Ledenvergadering in het najaar van 2023, die geen doorgang heeft gehad. Op de agenda van 20 januari stonden de presentatie en aanname van dat vertraagde beleidsplan en  een verhoging van de contributie. Daarnaast had er ook gestemd moeten worden om leden op persoonlijke titel toe te laten tot de vereniging NOvDB. Maar zo ver zou het niet komen.

Kritiek op bestuurlijke organisatie

Net als in 2023 was er van een aantal aanwezige leden kritiek op de werkwijze van het bestuur en de voorgenomen besluiten. Los van de vele typfouten in de notulen, agenda en het beleidsplan ontbrak het beloofde aftreedschema van het bestuur en stond het voorstel tot toelating van leden op persoonlijke titel ten onrechte op de agenda. Al in 2015 heeft de ALV een voorstel aangenomen om deze leden toe te laten tot de NOvDB, maar de uitvoering van het voorstel heeft nooit plaatsgevonden. Een van de aanwezige leden moest het bestuur wijzen op dat besluit uit 2015 met bijbehorende tekst uit de notulen. Ook waren er vragen waarom de statuten, naar aanleiding van dat toelatingsbesluit, nog steeds niet waren aangepast. Daarnaast ontbreekt een actueel ledenbestand. In 2019 telde de NOvDB nog 31 aangesloten bands. In 2023 is dit aantal gedaald naar 22. Ook wilden de leden graag de ALV-notulen enkele weken na de bijeenkomst ontvangen en niet pas bij de uitnodiging van de volgende ALV. Dit vanwege de kwaliteit en dat ze voor de aanwezigen beter begrijpbaar zijn. Een deel van de aanwezige leden vroeg het NOvDB-bestuur orde op zaken te stellen ten aanzien van de bestuurlijke organisatie. Ook wil de ALV meer informatie zien over het gesprek dat heeft plaatsgevonden met de KNMO en eventuele andere mogelijke samenwerkingspartners. Positief begroet werd het bestuursbesluit om de Technische Commissie weer leven in te blazen. Aan pipe major Josien Teerlink, pipe major Thomas Kerkhof en leading drummer Carel Ooms is gevraagd zitting te nemen in die commissie.

Algemene Ledenvergadering NOvDB in Kortenhoef, 20 januari 2024.
© Ministerie van Doedelzaken

Weinig concreet beleidsplan

Daarnaast was er kritiek op de inhoud van het beleidsplan. Er ligt te weinig focus op belangrijke thema’s zoals ledenwerving, en het ontbreken van een missie en visie op de toegevoegde waarde voor niet-competitieve doedelzakbands. Er waren positieve geluiden over de uitkomsten van de gehouden enquête en de vertaling van een aantal punten naar het beleidsplan. Hoog op het wensenlijstje van de respondenten, zowel bij de NOvDB aangesloten als niet-aangesloten bands, staat meer promotie van doedelzakmuziek en pipe bands in ons land en meer zichtbaarheid van de NOvDB op evenementen. Ook moet de NOvDB zich bezighouden met de organisatie van opleidingen en de diplomering van muzikanten. Een andere ledenwens is een platform om informatie- en kennis uit te wisselen. Diverse leden vonden het plan te weinig concreet en waren het oneens met het voornemen om de financiën eerst te regelen en dan pas een gedetailleerde uitwerking in de vorm van een actieplan. Daarnaast vond een deel van de ALV de nadruk in het beleidsplan te veel liggen op competities. Over de voorgestelde contributieverhoging werd niet eens gestemd. De ALV wilde een meer uitgewerkt beleidsplan hebben. Ook was er de behoefte aan een actieplan en een financieel plan.

Dreiging met opzegging lidmaatschap

Diverse leden, zowel competitiebands als niet-competitieve bands, wilden meer toegevoegde waarde zien van de NOvDB. Enkele vereniging dreigden hun lidmaatschap te beëindigen als er op korte termijn geen verbetering plaatsvindt. Dezelfde verbetering waar ook in mei 2023 om was gevraagd. Een deel van de ALV vond het dan ook jammer dat de beloofde Bijzondere Ledenvergadering in het najaar van 2023 niet had plaatsgevonden.

Op voorstel van de ALV werd er een klankbordgroep in het leven geroepen bestaande uit drie leden (The City of Apeldoorn Pipes and Drums, The Clan MacBeth Pipe Band en The Highland Regiment Pipes and Drums). Zij gaan het NOvDB-bestuur adviseren ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing en een aangepast beleidsplan. Het is de bedoeling dat voor de zomer van 2024 de leden van de NOvDB opnieuw bij elkaar komen en besluiten nemen over de koers en activiteiten van de NOvDB.

© Ministerie van Doedelzaken

ander nieuws…

Annette Plantinga start The Kiltmaker’s Studio

Annette Plantinga start The Kiltmaker’s Studio

De enige gecertificeerde SVQ kiltmaker van Nederland opende onlangs haar eigen Kiltmaker’s Studio. Na twintig jaar handelen in kilts uit Schotland wil Annette Plantinga weer creatief bezig zijn. Ze gaat zich helemaal toeleggen op het ontwerpen en maken van handgemaakte kilts.

Nederlandse bands bij 80 Jaar D-Day

Nederlandse bands bij 80 Jaar D-Day

Diverse Nederlandse pipe bands zijn deze week in Normandië voor deelname aan herdenkingen en festiviteiten ter gelegenheid van 80 jaar D-Day. Ministerie van Doedelzaken bekeek het programma van de bands en sprak met enkele leden.

Ierse graad 2 band naar Groningen

Ierse graad 2 band naar Groningen

Manorcunningham Pipe Band (graad 2) uit Ierland speelt op zaterdag 9 november tijdens de Schotse Avond van de Clan MacBeth Pipe Band in Groningen