Ministerie van Doedelzaken

Nieuws

Doedelzakdag in Amsterdam

20 oktober 2022

Geschreven door: Kees

De maand oktober is ‘Maand van de geschiedenis’ in Nederland. Dit jaar vindt de negentiende editie plaats onder het motto ‘ontdek gisteren, begrijp vandaag’. Ministerie van Doedelzaken draagt graag haar steentje bij en presenteert de enkele foto’s die we ontdekten in de archieven. De eerste foto herinnert aan de Doedelzakdag die op 20 september 1975 in Amsterdam werd gehouden.

In 1975 bestond Amsterdam 700 jaar en het gehele jaar vonden feestelijke evenementen plaats. Het was het jaar dat de eerste editie van SAIL Amsterdam en het Kwaku Festival werden gehouden. Het was ook een rumoerig jubileumjaar. In de stad was verzet tegen de komst van de metro en er waren krakersrellen.

Op 20 september was er een ‘Doedelzakdag’ in de stad, georganiseerd door de Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands (NOvDB). De pipers, drummers en stewards van tien doedelzakbands uit Nederland en één uit België verzamelden zich in het gebouw van de Nederlandsche Middenstands Bank in Amsterdam. Na een gezamenlijke lunch vertrokken de muzikanten voor een tochtje per rondvaartboot door de Amsterdamse haven. Bij het Centraal Station werd de groep afgezet om vervolgens als massed pipes and drums via het Damrak naar De Dam te marcheren. Op De Dam vonden optredens plaats. Eregast die dag was pipe major Bob Short, uit Schotland, vanwege zijn belangrijke bijdrage aan de Nederlandse doedelzaksector.

Op de foto is de massed pipes and drums de Bijenkorf gepasseerd en loopt ter hoogte van het Nationaal Monument op de Dam. We hebben, met hulp van drie pipe majors van toen, alleen de twee spelers op voorste rij helemaal link en de drie spelers uiterst rechts kunnen identificeren. Helemaal links loopt pipe major Paul Morreel van de Red Hackle Pipe Band (Antwerpen) en naast hem pipe major Peter Korzilius van de Selected Piping Group (Amsterdam). Uiterst rechts marcheren, van links naar rechts, pipe major Cor Soetens van de YMCA Pipe Band (Amsterdam), pipe major Josien Teerlink van de Beatrix Pipe Band (Hilversum) en Henk Manhro van de Boys Brigade Pipe Band (Amsterdam). De zichtbare onbekende pipe majors (positie 3 en 4) zijn waarschijnlijk van de Hague Highlanders (Den Haag) en van de Scotjes (nu: Dutch Pipes and Drums, Tilburg).

Massed Pipes and Drums bestaande uit doedelzakbands uit Nederland en België tijdens de Doedelzakdag op 20 september 1975.
Fotograaf: Hans Peters.
De foto bevindt zich in het Nationaal Archief (Anefo Collectie), nummer toegang: 2.24.01.05, bestanddeelnummer: 928-1626.

Voor het schrijven van dit korte artikel danken wij pipe major Josien Teerlink, pipe major Richard van der Horn en pipe major Peter Korzilius.

© Ministerie van Doedelzaken

ander nieuws…

Kritiek ALV op NOvDB

Kritiek ALV op NOvDB

Veel kritiek tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands (NOvDB). Voorgenomen besluiten zijn opgeschort. Een klankbordgroep gaat adviseren.

Carrynette opent winkel op A-locatie

Carrynette opent winkel op A-locatie

Carrynette, leverancier van onder andere Schotse kleding, doedelzakken en sieraden heeft een winkel geopend in de binnenstad van Leeuwarden. Het bedrijf slaat een nieuwe weg in na een heroriëntatie op de bedrijfsactiviteiten. Ministerie van Doedelzaken sprak met eigenaar Sybren Vis.

In Memoriam: Peter Douglas van Gerven

In Memoriam: Peter Douglas van Gerven

Op 26 december overleed drum major Peter Douglas van Gerven. Hij was bijna 65 jaar lang lid van Dutch Pipes and Drums (voorheen De Scotjes) en als drum major en erelid hét boegbeeld van de vereniging.