Ministerie van Doedelzaken

Nieuws

Clan MacBeth viert 35-jarig jubileum

11 juli 2022

Geschreven door: Kees

The Clan Macbeth Pipe Band uit Groningen, opgericht op 1 juli 1987, bestaat 35 jaar en dat werd zaterdag 9 juli gevierd in het bandgebouw in Groningen met een bijeenkomst voor leden en oudleden. Aanwezig waren ook twee voormalige pipe majors van de band.

De geschiedenis van de Groningse doedelzakband gaat eigenlijk iets verder terug dan 1987. Het was in de zomer van 1984 dat een solo doedelzakspeler, Peter van den Berg, op de Grote Markt in Groningen werd aangesproken door politieagent Peter van Gerwen. Het leidde niet tot een boete, maar tot een samenwerking: er volgde een optreden in 1987 op de afscheidsreceptie van politiecommissaris Eric Nordholt en dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van een nieuwe pipe band. Van den Berg werd de eerste pipe major en beide heren bouwden in enkele jaren een vereniging op die bekendheid kreeg door haar jaarlijkse Schotse Avond, de vijfjaarlijkse Schotlandreis en een opleidingsprogramma voor nieuwe leden met bijbehorend bandexamen.

De bijeenkomst ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum bestond vooral uit het ophalen van verhalen uit het verleden. Voor de leden en oudleden was er een tentoonstelling over de geschiedenis van de band. Verenigingslid van het eerste uur en oud-voorzitter André Schuch, trakteerde de aanwezigen op anekdotes uit 35 jaar bandgeschiedenis. Niet alleen een genot voor de huidige leden, maar ook voor de aanwezige oudleden, waaronder de twee voormalige pipe majors Peter van Gerwen en Wim Verkaik en enkele ereleden. Binnen The Clan MacBeth Pipe Band is altijd ruimte geweest voor leden om in kleinere ensembles muziek te maken, zoals in de vorm van een folkband. Bezoekers van het jaarlijkse concert ‘Schotse Avond’ kennen deze Groningse traditie. Ook tijdens de jubileumbijeenkomst werd er gespeeld. Zowel door kleinere ensembles als door de pipe band. Uiteraard konden de oudleden meespelen, waarmee het bandmotto ‘Ceol Airson Toil-Inntinn’ (Gealic voor ‘Muziek maken met plezier’) bewees nog niet aan kracht te hebben ingeboet.

De receptie werd goed bezocht door leden en oudleden.
Foto: Mitch Hoek

Sinds 2002 organiseert de vereniging iedere vijf jaar een reis naar Schotland voor leden en aanhang. Tijdens deze reis wordt deelgenomen aan een competitie en worden diverse bezienswaardigheden bezocht. Zo werd in 2017, de laatste reis, de tartanweverij en kiltmaker Lochcarron in Selkirk met een bezoek vereerd. Ook een bezoek aan de beroemde The Royal Edinburgh Military Tattoo staat elke reis op het programma. The Clan MacBeth Pipe Band heeft haar vijfjaarlijkse Schotlandreis verschoven naar 2023.

De afgelopen jaren heeft de vereniging veel nieuwe leden geworven door haar deelname aan het Zomerfolk Festival van de folkband Rapalje. MacBeth verzorgd daar workshops doedelzakspelen en trekt hiermee veel belangstelling. Nieuwe leden volgen het opleidingsprogramma dat door de muzikale leiding van het eerste uur is samengesteld. Deze opleiding wordt afgesloten met een bandexamen, zowel theorie als praktijk, en pas dan is er sprake van een volwaardig bandlidmaatschap.

Door de Schotse Avond heeft MacBeth naam gekregen onder de liefhebbers van de Schotse cultuur en muziek in “Stad en Ommeland” en daarbuiten. Het is de vereniging de afgelopen 35 jaar steeds gelukt een concert te organiseren voor een vaste groep bezoekers. Veel Nederlandse pipe bands en andere muziekgezelschappen hebben hier een gastoptreden verzorgd. Het jaarlijkse concert ‘Schotse Avond’ staat dit jaar gepland op zaterdag 5 november.

Naast het organiseren van haar jaarlijkse concert is de band ook actief tijdens optredens en competities. Zo zal de band deelnemen aan de competitie in Bilzen (België) op zaterdag 10 september a.s.

Ministerie van Doedelzaken schreef in oktober 2019 een uitgebreid bandportret over The Clan MacBeth Pipe Band. Kijk voor meer informatie over de band op haar website.

© Ministerie van Doedelzaken

ander nieuws…

Kritiek ALV op NOvDB

Kritiek ALV op NOvDB

Veel kritiek tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands (NOvDB). Voorgenomen besluiten zijn opgeschort. Een klankbordgroep gaat adviseren.

Carrynette opent winkel op A-locatie

Carrynette opent winkel op A-locatie

Carrynette, leverancier van onder andere Schotse kleding, doedelzakken en sieraden heeft een winkel geopend in de binnenstad van Leeuwarden. Het bedrijf slaat een nieuwe weg in na een heroriëntatie op de bedrijfsactiviteiten. Ministerie van Doedelzaken sprak met eigenaar Sybren Vis.

In Memoriam: Peter Douglas van Gerven

In Memoriam: Peter Douglas van Gerven

Op 26 december overleed drum major Peter Douglas van Gerven. Hij was bijna 65 jaar lang lid van Dutch Pipes and Drums (voorheen De Scotjes) en als drum major en erelid hét boegbeeld van de vereniging.