Ministerie van Doedelzaken

Nieuws

Nieuwe website zet Nederlandse pipe bands in de schijnwerpers

3 oktober 2020

Geschreven door: Kees

Het Ministerie van Doedelzaken heeft een website ontwikkeld die tot doel heeft Nederlandse pipe bands te promoten. De website is nodig, omdat de informatievoorziening via Facebook niet voldoende belangstellenden trekt. Het Ministerie van Doedelzaken richt zich op geïnteresseerden in doedelzakbands, doedelzakmuziek en de bijbehorende cultuur. Op de website zijn onder andere nieuwsberichten en bandportretten van Nederlandse pipe bands te vinden. Nieuw is een landkaart met een overzicht van alle doedelzakbands, voorzien van essentiële basisinformatie, en een overzicht van de belangrijkste evenementen.

Het idee voor het Ministerie van Doedelzaken is ontstaan in 2016 als een initiatief van enkele leden van Nederlandse doedelzakbands (pipe bands) en gelanceerd in het najaar van 2018. Ministerie van Doedelzaken is een non-profit organisatie en wil hét online informatiecentrum zijn voor geïnteresseerden in Nederlandse doedelzakbands, doedelzakmuziek (bagpipe music) en Schots drummen (highland drumming). Ook is er aandacht voor de Schotse cultuur, muziekgeschiedenis en de kilt en tartan. De doelgroep van het Ministerie van Doedelzaken bestaat uit geïnteresseerden in doedelzakbands, muziek en de bijbehorende cultuur. Het Ministerie van Doedelzaken hoopt vooral dat dit in een toename resulteert van nieuwe leden voor de pipe bands. Uiteraard vinden ook leden van bands er interessante informatie.

Sinds 2018 publiceert het Ministerie van Doedelzaken haar nieuwsberichten en bandinformatie via een eigen pagina op Facebook en Twitter. Daarmee worden onvoldoende geïnteresseerden bereikt. Bovendien biedt de sociale media niet voldoende publicatiemogelijkheden en werd de noodzaak van een eigen website groter. Op de nieuwe website staan nieuwsberichten, artikelen over bijvoorbeeld de geschiedenis van de Nederlandse bands, specials over specifieke onderwerpen zoals de kilt en tartan, achtergrondinformatie over recente en komende optredens en een overzicht van de belangrijkste evenementen waar pipe bands te zien en te horen zijn. Nederlandse bands kunnen hun eigen jaarconcert of andere bijzondere optredens doorgeven aan de redactie voor eventuele plaatsing.

Hoogtepunt van de website is een landkaart waarop alle Nederlandse pipe bands zijn te vinden. Tot op heden was een overzicht op deze manier niet digitaal beschikbaar. Bij de meer dan 30 pipe bands is de afgelopen maanden informatie opgevraagd, zodat gebruikers van de landkaart er basisinformatie kunnen vinden zoals repetitietijden en –locatie, contributie, maar ook het oprichtingsjaar en contactgegevens. Als er over een vereniging een bandportret is geschreven, wordt daar vanuit de landkaart naar doorverwezen.

In de toekomst wordt de website uitgebreid met informatie, zodat op den duur een zo compleet mogelijk overzicht van de ontwikkeling van Schotse pipe bands in Nederland wordt geboden. De eerste doedelzakband ontstond in 1953 in Tilburg en op dit moment telt Nederland meer dan 30 verenigingen. Niet alleen het aantal bands en beoefenaren van de Schotse doedelzak en Schotse drum is toegenomen, ook de algemene belangstelling van Nederlanders voor de Schotse muziek, kilt en cultuur is gestegen. Er zijn op dit gebied diverse succesvolle evenementen in Nederland en sinds enkele jaren trekken Schotse shows volle zalen.

Het Ministerie van Doedelzaken wil vooral de Nederlandse doedelzakbands en de Schotse muziekcultuur promoten. Middels dit centrale online informatiecentrum mikt het Ministerie op meer leden voor de verenigingen en een (historisch) overzicht van informatie over de verschillende bands, spelers, gebeurtenissen en evenementen.

© Ministerie van Doedelzaken

ander nieuws…

Kritiek ALV op NOvDB

Kritiek ALV op NOvDB

Veel kritiek tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands (NOvDB). Voorgenomen besluiten zijn opgeschort. Een klankbordgroep gaat adviseren.

Carrynette opent winkel op A-locatie

Carrynette opent winkel op A-locatie

Carrynette, leverancier van onder andere Schotse kleding, doedelzakken en sieraden heeft een winkel geopend in de binnenstad van Leeuwarden. Het bedrijf slaat een nieuwe weg in na een heroriëntatie op de bedrijfsactiviteiten. Ministerie van Doedelzaken sprak met eigenaar Sybren Vis.

In Memoriam: Peter Douglas van Gerven

In Memoriam: Peter Douglas van Gerven

Op 26 december overleed drum major Peter Douglas van Gerven. Hij was bijna 65 jaar lang lid van Dutch Pipes and Drums (voorheen De Scotjes) en als drum major en erelid hét boegbeeld van de vereniging.