Ministerie van Doedelzaken

Nieuws

Nieuw NOvDB-bestuur met opdracht

16 mei 2023

Geschreven door: Kees

De Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands (NOvDB) heeft een nieuw bestuur. Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, op zaterdag 13 mei in Kortenhoef, kwamen vertegenwoordigers van tien aangesloten bands bij elkaar op de eerste ALV sinds 2019. Er was kritiek maar de aanwezigen keken ook vooruit. Het bestuur kreeg de opdracht binnen een half jaar met een plan te komen en orde op zaken te stellen ten aanzien van de bestuurlijke organisatie.

Toekomst van de NOvDB
De Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands is opgericht in 1979 met als doel het activeren en stimuleren van doedelzakbands in Nederland en het bevorderen van het gebruik van Schotse muziek. Voor veel leden van doedelzakbands is de NOvDB vooral bekend geworden als organisator van competities voor pipe bands. In het verleden werden er echter ook cursussen georganiseerd en bestond er een technische commissie. Bestuursleden of vertegenwoordigers van tien verenigingen waren zaterdag 13 mei naar Kortenhoef afgereisd voor de Algemene Ledenvergadering. Ook niet-leden waren ditmaal welkom omdat er ook werd gesproken over de toekomstplannen van de NOvDB. Het was de eerste Algemene Ledenvergadering sinds het voorjaar van 2019. Door de pandemie vond er in 2020, 2021 en 2022 geen algemene ledenvergadering plaats.

Zorgenpunt maar vertrouwen
Er was kritiek van diverse verenigingen over de gang van zaken in de afgelopen jaren. Er klonk vooral commentaar op de matige communicatie tijdens de pandemie over de financiën en covid-adviezen. Ook het niet laten doorgaan van de ALV’s kwam ter tafel. Enkele aanwezige verenigingen vroegen om de bestuurlijke basiszaken goed te regelen. Ook het feit dat de NOvDB zich te veel richt op competities en daarbij een minderheid van haar leden bedient, én daarmee zich te weinig richt op de niet-competitieve doedelzakbands, werd als zorgenpunt bestempeld.

Voorzitter Sybren Vis nam, met bloemen en een cadeautje, afscheid van scheidend bestuurslid Anette van Straalen. Jelle Calsbeek en Myren Sutmuller werden verkozen tot nieuwe bestuursleden. Penningmeester Max de Ruiter was aftredend maar de ALV ging akkoord met een aangepast aftreedschema waardoor hij niet verkozen hoefde te worden. Daarmee is het vierkoppige bestuur nog niet volledig maar kreeg wel het vertrouwen van de algemene ledenvergadering aan de slag te kunnen.

Samenwerking met anderen
De dag werd door het bestuur en aanwezige verenigingen gebruikt om vooruit te kijken. Het NOvDB-bestuur presenteerde de bevindingen van een gesprek met de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), de koepelorganisatie van meer dan tweeduizend blaasorkesten, tamboerkorpsen, bigbands, symfonie- en strijkorkesten, accordeon- en mondharmonicaverenigingen. Het dienstenpakket van de KNMO biedt een aantal interessante voordelen voor doedelzakbands maar daarvoor dient de NOvDB onderdeel te worden van de KNMO. Dat dit gevolgen gaat hebben voor de contributie die door de NOvDB wordt geheven lijkt evident. Die bedraagt nu nog 70 euro per jaar per vereniging, maar wordt dan waarschijnlijk hoger omdat de KNMO afrekent per spelend lid van een vereniging. Zaterdag kwam de vraag op tafel of de voordelen opwegen tegen de nadelen en daarmee een mogelijke contributieverhoging.
Niet alleen de KNMO kwam ter sprake. Tijdens de ALV gaven Josien Teerlink (Piping School of The Netherlands), Kees Westerkamp (Ministerie van Doedelzaken) en Robbert van Gorp (Pipeband.nl) een toelichting op hun activiteiten. NOvDB-voorzitter Sybren Vis bekijkt of er samenwerking mogelijk is met andere initiatieven in de Nederlandse doedelzaksector.

Belofte om met een plan te komen
Tijdens de vergadering werd veel gediscussieerd over de toekomst van de NOvDB en met name de rol van de organisatie én wat zij kunnen betekenen voor de meer dan dertig Nederlandse doedelzakbands. Los van de vraag of de NOvDB onderdeel moet worden van de KNMO was de vraag vooral of het NOvDB-bestuur voldoende zicht heeft op wat de behoeften zijn van de aangesloten maar ook niet aangesloten doedelzakbands, wat de missie zou moeten zijn en hoe een bijbehorend beleids- en activiteitenplan er uit zou moeten zien. Diverse aanwezige verenigingsbesturen riepen op tot actie. Het nieuwe NOvDB-bestuur beloofde binnen een half jaar met onderzoeksresultaten en een plan te komen. Op basis daarvan kan onder andere een besluit worden genomen over aansluiting bij de KNMO en samenwerking met andere partijen. Ook kan dan het, nog niet voltallige, vierkoppige bestuur eventueel worden uitgebreid. Na de zomer volgt een extra vergadering waar alle doedelzakbands voor worden uitgenodigd.

Het nieuwe bestuur van de NOvDB.
V.l.n.r: Myren Sutmuller (algemeen bestuurslid), Max de Ruiter (penningmeester), Sybren Vis (voorzitter) en Jelle Calsbeek (secretaris)
Foto: Ministerie van Doedelzaken

© Ministerie van Doedelzaken

ander nieuws…

Inter Scaldis scoort goed in Kerkdriel

Inter Scaldis scoort goed in Kerkdriel

Tijdens de jaarlijkse miniband- en solocompetities op zaterdag 23 maart in Kerkdriel, sleepte Inter Scaldis Pipes and Drums de meeste prijzen binnen. Grote winnaar bij de solowedstijden was piper Martijn Selier.

Competitie Kerkdriel op één dag!

Competitie Kerkdriel op één dag!

Op zaterdag 23 maart vinden de jaarlijkse miniband- en solocompetities plaats georganiseerd door de Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands (NOvDB). Er doen zes doedelzakbands mee uit Nederland en België. Daarnaast zijn er verschillende solisten in dertien onderdelen piping en drumming.

International Bagpipe Day 2024

International Bagpipe Day 2024

10 maart is International Bagpipe Day waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor alle vormen van de doedelzak. De Schotse doedelzak werd in de afgelopen decennia bespeeld op bijzondere locaties en tijdens gekke acties. Ministerie van Doedelzaken heeft drie opvallende momenten uitgezocht.