De drum major als kerstboom van de doedelzakband?

De drum major als kerstboom van de doedelzakband?

Toen ik in 2015 stopte als lid van een pipe band, waar ik vijftien jaar drum major was geweest, dacht ik dat het met mijn carrière als ‘man met de stok’ snel zou zijn gedaan. Want wie had behoefte aan drum major zonder band? Ik zat natuurlijk niet helemaal zonder...
Deel bestuur stapt op, nieuwe koers NOvDB

Deel bestuur stapt op, nieuwe koers NOvDB

De Nederlandse Organsatie van Doedelzakbands (NOvDB) heeft een succesvolle workshop georganiseerd waar leden en andere geïnteresseerden een verdere invulling hebben gegeven aan de nieuwe koers. De in januari opgezette klankbordgroep gaat samen met enkele leden het...
De drum major als kerstboom van de doedelzakband?

NOvDB moet zichzelf opnieuw uitvinden

Het gaat niet goed met de NOvDB. Wie zegt u? De NOvDB staat voor Nederlandse Organisatie van Doedelzakbands (volgens de Kamer van Koophandel officieel: Organisatie van Doedelzakbands in Nederland). De organisatie is opgericht op 12 juni 1979 en volgens de statuten van...