Ministerie van Doedelzaken

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Ministerie van Doedelzaken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Ministerie van Doedelzaken, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Ministerie van Doedelzaken verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom Ministerie van Doedelzaken deze gegevens nodig heeft

Ministerie van Doedelzaken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich daarvoor heeft aangemeld
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 Ministerie van Doedelzaken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Contactformuliergegevens worden 1 jaar bewaard om vervolgcorrespondentie te optimaliseren
  • Formuliergegevens van pipe bands worden bewaard totdat deze contactgegevens worden gewijzigd door de contactpersoon of vereniging voor behoud van de meest actuele contactgegevens om de diensten van Ministerie van Doedelzaken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren
  • Gegevens verstrekt voor het inschrijven van een nieuwsbrief worden verwijderd zodra de geadresseerde zich uitschrijft van deze dienst

 

Worden uw gegevens gedeeld?

Ministerie van Doedelzaken verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Ministerie van Doedelzaken gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ministerie van Doedelzaken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ministerie van Doedelzaken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Ministerie van Doedelzaken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.